Privacystatement

Privacystatement

Om u goed van dienst te kunnen zijn gebruikt ARAG uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Geheimhoudingsplicht

Binnen ARAG heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en kantoren om uw privacy te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben.

Uw gegevens zijn veilig bij ARAG:

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk
  • Uw data wordt niet heimelijk verzameld en beoordeeld
  • Wij respecteren uw privacy, in het bijzonder uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

ARAG voldoet aan de wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. Daarnaast voldoet ARAG aan de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Geldigheid van dit privacystatement

Dit is het thans geldende privacystatement dat per 31 maart 2022 aangepast is.